Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 
PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU
Na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy odnośnie korozji różnych materiałów i elementów używanych w systemach kanalizacyjnych należy stwierdzić, iż stosowane materiały oprócz obciążeń mechanicznych narażone są na wszelkiego rodzaju reakcje chemiczne i biologiczne, zachodzące w ściekach. Obciążenia takie występują - w przeciwieństwie do dotychczasowych opinii - nie tylko w ściekach przemysłowych, ale również w zwykłych ściekach domowych, a nawet w wodzie deszczowej.
CEL
Z tego względu istotną sprawą przy projektowaniu systemów do odprowadzania ścieków jest wykorzystywanie takich materiałów, które są odporne na powyższe obciążenia. Opracowanie oraz produkcja takich materiałów w zakresie dolnych części studni było celem w momencie utworzenia firmy PRECO® (wówczas GFK-Technik, Uchte w Niemczech) w roku 1982. Kontynuacją natomiast było utworzenie w roku 2004 oddziału PRECO® w Polsce i rozpoczęcie produkcji w Kluczborku
ROZWÓJ
Beton sprawdził się, jako materiał o wysokiej wytrzymałości i stabilności statycznej. Następnym krokiem było znalezienie odpowiedniego uzupełnienia. Materiał, którego szukaliśmy miał być odporny na ścieki, uszkodzenia mechaniczne oraz na ścieranie. Następnymi wymogami były: wszechstronność, możliwość modyfikacji, opłacalność oraz przede wszystkim materiał ten musiał być przyjazny środowisku. Dodatkowo materiał musiał spełniać wszelkie cechy konstrukcji dolnych części studni, takie jak: spadek kanału, zmiany kierunku przepływu, średnicy oraz rodzaju rury. Idealnym materiałem łączącym tworzywo sztuczne i beton okazały się PU Poliuretan oraz RPG – nienasycona żywice poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym.

ROZWIAZANIE
Wynikiem tego rozwoju była przedstawiona na targach IFAT 1984 pierwsza wkładka z tworzywa sztucznego. Ta bezfugowa, monolityczna wkładka z tworzywa sztucznego zastępuje wyprawianie dolnych części studni klinkierem bądź ceramiką w zakładzie betonowym, bądź na budowie, których niewątpliwą słabą stroną były fugi. W następnych latach nastąpił rozwój wkładek we współpracy z różnymi betoniarniami. Wynikiem takiej ścisłej współpracy jest wkładka PRECO® oraz przejścia szczelne PRECO®. Gwarantują one - w połączeniu ze specjalnymi uszczelkami - iż system kanalizacyjny będzie szczelny i pozbawiony fug. Wkładki PRECO® są produktem monolitycznym i bezfugowym dzięki natryskowej technologii produkcji. Produkowane są one wraz z odpowiednimi przejściami szczelnymi, umożliwiającymi połączenie ze wszystkimi rodzajami rur. Elementy te są odporne na kwasy mineralne, zasady jak również skoncentrowane roztwory soli.

PRZEZNACZENIE
Wkładki PRECO® są produkowane dla wszelkiego rodzaju dolnych części studni, zarówno produkowanych ręcznie jak i maszynowo. Spodnia część wkładki PRECO® jest w całości pokryta posypką oraz wyposażona w spirale kotwiczące, czym gwarantuje się całkowite połączenie wkładki z elementem betonowym w procesie betonowania.

ŚRODOWISKO
Zarówno PU jak i GRP po wyschnięciu zaliczają się do materiałów nieszkodliwych dla środowiska.

PERESPEKTYWY
PRECO® cechuje ponad 20 lat doświadczeń w połączeniu z ciągłymi poszukiwaniami ulepszeń. Z tego względu też będziemy w najbliższej przyszłości prowadzić ścisłą współpracę z klientami, biurami inżynierskimi, urzędami oraz producentami prefabrykatów betonowych, aby jeszcze bardziej optymalizować nasze produkty. Ekologia i ekonomia nadal będą stały na pierwszym planie.
Woda jest naszym żywiołem.