Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 

 

Systemy kanalizacji rozdzielczej PRECO® Trenn i PRECO® Variotrenn

Studnia uniwersalna
Studnia podsadzkowo- kontrolna
Systemy rozdzielcze
Studnia kaskadowa
Inne
Studnie kanalizacji rozdzielczej PRECO®-Trenn o średnicy 1000 mm, jako system kanalizacji rozdzielczej z bezfugową wkładką PRECO®z GRP/UP.

ścieki:
Otwarty prosty przepływ DN 150 lub 200 mm Spocznik antypoślizgowy na wysokości szczytowego punktu rurociągu.

Deszczówka:
Zamknięty prosty przepływ DN 150 lub 200 mm, z przykręcanym, szczelnym do 0,5 bar otworem do czyszczenia. Różnica wysokości deszczówki oraz ścieków wynosi przynajmniej 200 mm poniżej dolnej linii ścieków wkładką

Studnie kanalizacji rozdzielczej PRECO®-Variotrenn o średnicy 1000 i 1200 mm, jako system kanalizacji rozdzielczej z bezfugową wkładką PRECO® z GRP/UP.
ścieki:
Przepływ otwarty prosty, bądź skręcający
DN 150 do 300 mm przy średnicy studni 1000 mm
DN 150 do 500 mm przy średnicy studni 1200 mm
Spocznik antypoślizgowy na wysokości szczytowego punktu rurociągu. Zastosowanie zmiany rozmiaru oraz dopływów bocznych są możliwe, jeśli tylko umożliwi to położenie kinety oraz muf podłączeniowych.

Deszczówka:
Zamknięty prosty przepływ DN 150 lub 200 mm, z przykręcanym, szczelnym do 0,5 bar otworem do czyszczenia.

Różnica wysokości deszczówki oraz ścieków wynosi przynajmniej 200 mm poniżej dolnej linii ścieków.