Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 
Impressum

Dane firmy: P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
ul. Kościuszki 33
    46-200 Kluczbork

0 77 4470886
0 77 4470883

urszula.gerlic@pv-prefabet.com.pl
www.preco.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydz.KRS Opole 0000130413
NIP: 751-00-02-415

Zarząd:

  Joachim Amthor (Prezes)
Odpowiedzialność:
Pomimo, iż informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały dokładnie sprawdzone, firma P.V. Prefabet S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieomylność i aktualność podanych informacji. To samo dotyczy linków zawartych bezpośrednio, bądź pośrednio na tej stronie. Firma P.V. nie jest odpowiedzialna za treści zawarte na stronie, do której kierują ww. linki internetowe. Za zawartość tychże stron odpowiedzialni są ich administratorzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień na naszej stronie internetowej bez uprzedniego zawiadomienia. Firma P.V. nie odpowiada za pośrednie oraz bezpośrednie szkody, wraz z utraconymi zyskami, wynikające z informacji zawartych na tej stronie internetowej.Nieupoważnione powielanie, użytkowanie, kopiowanie, odtwarzanie, zastosowanie oraz/lub modyfikacje są zabronione i w każdym wypadku pociągną za sobą skutki prawne. Wszelkie dane są zgodne z obecnym stanem wiedzy; zastrzeżenie dotyczące błędów i zmian. Wszelkie nazwy produktów są bez gwarancji powszechnie używane oraz są możliwym zarejestrowanym znakiem towarowym. Prosimy kierować do nas reklamacje odnośnie błędnych danych na tej stronie. Błąd zostanie natychmiast po sprawdzeniu skorygowany.