Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 

 

Przejścia szczelne PRECO® do rur betonowych oraz żelbetowych

Przejścia szczelne do rur betonowych i żelbetowych ze zintegrowaną uszczelką


  produkowane w średnicach od 150 do
    1000 mm
  standardowa długość zabudowy Przejścia
    szczelnego: 150mm; z profilem
  długość szyjki Przejścia szczelnego tl
    może być różna, na zamówienie

DN

Da

dl  d2 d3 t2
200 270 200  283,4 371 60
250 350 250  365,6 453 80
300  386 300 401,6 490 80
300  404 300 419,6 505 80
300 426 300 443,8 530 100
400  496 400 514,2 595 85
400 505 400 523,5 600 85
400  526 400 543,8 625 100
500 610 500 628,2 730 90
500 626 500 643,8 665 100
600 726 600 743,8 840 90
700 844 700 867,0 963 100
800 962 800 985,4 1120 100
900 1080 900 1103 1220 100
1000 1198 1000  1221 1315 100
Legenda:

DN średnica rury
Da średnica zewnętrzna rury
DS Grubość uszczelki
dl średnica szyjki Przejścia szczelnego
d2 średnica progu oporowego
d3 średnica pola uszczelki
d4 średnica zewnętrzna Przejścia szczelnego
tl Długość szyjki Przejścia szczelnego
t2 Głębokość progu oporowego
t3 Głębokość pola osadzenia uszczelki

Proszę zwrócić uwagę na wskazówki dot. montażu

Wszystkie wymiary podano w mm
Tolerancja wymiarów Przejścia szczelnego: do DN 300 ± 1 mm, DN 400 ± 1,5 mm
d4 ± 10mm,t2 oraz t3 wynoszą ± 5mm