Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 

 

Przejścia szczelne PRECO® do rur kamionkowych (N)

  Przejścia szczelne do rur kamionkowych (N)
  system połączenia C

 
produkowane w średnicach od 200 do 800 mm
  Przejścia szczelne o średnicy od 200
     do 300 mm produkowane są z kołnierzem
      murowym.
  standardowa długość zabudowy Przejścia
     szczelnego: 150 mm, z profilem
  długość szyjki Przejścia szczelnego tl
     może być różna, na zamówienie

Legenda:
DN średnica rury
dl średnica szyjki Przejścia szczelnego
d2 średnica progu oporowego
d3 średnica pola uszczelki
d4 średnica zewnętrzna Przejścia szczelnego
tl Długość szyjki Przejścia szczelnego
t2 Głębokość progu oporowego
t3 Głębokość wpustu

Proszę zwrócić uwagę na wskazówki dot. montażu
DN dl  d2 d3 d4 t2 t3
200 201 260,0  260,9 347 60 10
250  251 317,5  318,4 405 60 10
300 303 371,5 372,4 461 60 10
350 350 433,5 334,4 472,5 60 10
400 399 507,5 508,5 545 60 10
500 502 605,0 605,9 675 60 10
600 601 720,0 721,1 790 65 10
700 702 826,5 827,6 888 65 10
800  803 932,0  933,1 1010 65 10
Wszystkie wymiary podano w mm
Tolerancja wymiarów Przejścia szczelnego: do DN 300 ± 1 mm, DN 400 ± 1,5 mm
d4 ± 10mm,t2 oraz t3 wynoszą ± 5mm