Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 

 

Przejścia szczelne PRECO®

Połączenie rurociągów z prefabrykatami betonowymi jest decydującym elementem systemów kanalizacyjnych o wysokiej jakości. W tym wypadku bardzo ważnym czynnikiem oprócz zgodności wymiaru i szczelności połączenia rurociągu jest połączenie rury z betonem. Dla producentów prefabrykatów betonowych bardzo ważnym czynnikiem jest dokładność wymiarów przejść szczelnych do form do produkcji elementów betonowych. Jest to czynnik wpływający na efektywność całej produkcji.

Jednak powyższe wymagania przez producentów rur nie są w ogóle lub tylko częściowo spełniane.

Przejścia szczelne PRECO® są tutaj daleko idącym rozwiązaniem. Są one produkowane według norm DIN, PN lub według życzenia producenta, dzięki czemu zgodność wymiarów i szczelność są zapewnione.

Wymagania dotyczące wytrzymałości rur na czynniki mechaniczne, chemiczne i biologiczne spełniają również przejścia szczelne PRECO®, dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych tworzyw sztucznych.

Aby wyrównać różne współczynniki rozszerzalności między tworzywem sztucznym a betonem, zewnętrzna strona przejść szczelnych pokrywana jest w całości posypką lub stosowany jest kołnierz (blokada wody). Dzięki temu przejścia szczelne łączą się na stałe z betonem podczas procesu wibrowania.
Przejścia szczelne PRECO® produkowane są zawsze z progiem oporowym, wyjątek stanowią przejścia z niektórymi systemami uszczelnień. Dzięki temu uzyskuje się:

trwałe, centryczne posadowienie rury
przejęcie obciążeń poprzecznych
zapobieganie jednostronnemu odkształcaniu się uszczelki
zwiększoną elastyczność połączeń dzięki podatności na poziome i pionowe ugięcia w trakcie montażu rury

Dzięki zmiennej długości przejścia szczelnego PRECO® i jego profilu mogą być one wykorzystywane we wszelkich systemach betonowania.

Przejścia szczelne PRECO® dostarczane są w zależności od rodzaju rury wraz z uszczelkami klinowymi, zintegrowanymi, ewentualnie z systemem połączeniowym F+C.

Przejścia szczelne PRECO® przeznaczone są do rur :
z tworzyw sztucznych ( KG, PVC)
Ultra Rib- UR
kamionkowych L
kamionkowych N
kamionkowych H
żeliwnych – GGG
z żywic poliestrowych (GFK)
betonowych ze zintegrowaną uszczelką
żelbetowych ze zintegrowaną uszczelką
polietylowych (PE-HD) oraz polipropylenowych (PP)
Robukan

Przejścia szczelne PRECO® wytwarzane są z:
Nienasyconych żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP)
kopolimerów akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ABS)
Polipropylenu (PP)
Poliuretanu (PU)
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.