Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 

 

PRECO® wykonanie specjalne
We wkładkach PRECO® można na życzenie zmienić następujące szczegóły:.

Nachylenie kinety > 1%
Pionowe nachylenie przejść szczelnych > 6%
Utworzenie dodatkowych wlotów - przejście w lini dolnej
Asymetryczne umieszczenie kinety
Przesunięte wloty na wysokości
Wysokość krawędzi ponad spocznikiem > 50mm
Puszka włazowa w kinecie > 500mm