Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 

 

PRECO® wykonanie standardowe
   We wkładkach PRECO® można na życzenie zmienić następujące szczegóły.

Wlot i wylot mogą być posadowione pod dowolnym
   kątem w stosunku do kierunku przepływu, o ile pozwala na to
   geometria kinety oraz przejść szczelnych.
Nachylenie kinety > 1%
Pionowe nachylenie przejść szczelnych > 6%
Utworzenie dodatkowych wlotów - przejście w lini dolnej
Asymetryczne umieszczenie kinety
Przesunięte wloty na wysokości
Wysokość krawędzi ponad spocznikiem > 50mm
Puszka włazowa w kinecie > 500mm