Quicklinks :

  Home   |  Teksty przetargowe   |  Kontakt   |  Dane firmy   |  Pomoc

 

Wkładki PRECO®

W ostatnich kilkunastu latach znacząco wzrosły wymagania stawiane systemom kanalizacyjnym w zakresie szczelności.Jednakże wymagania odnośnie wykonania i jakości elementów prowadzących ścieki w dolnej części studni, takich jak kineta czy spocznik podjęte zostały w ograniczonym stopniu. Przy czym właśnie kineta I spocznik są tutaj elementami, które oprócz warunków mechanicznych, jak zmiana kierunku, spadu czy rozmiaru są najbardziej narażone na chemiczne i biologiczne oddziaływanie ścieków. Takie wymagania nie sposób długotrwale spełnić za pomocą kinety betonowej , ceramicznej czy klinkierowej. Z tego względu potrzebne są nowe rozwiązania dla ekologicznego odprowadzania ścieków przemysłowych i domowych.
Wkładki PRECO® zapewniają długotrwałą ochronę betonu w obrębie kinety i spocznika. Jest to produkt monolityczny i bezfugowy dzięki natryskowej technologii produkcji. Produkowany jest wraz z odpowiednimi przejściami szczelnymi, umożliwiającymi połączenie ze wszystkimi rodzajami rur.Poprzez użycie wysokogatunkowych tworzyw sztucznych PU - poliuretanu oraz GRP – nienasyconej żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, wkładki PRECO® są odporne na kwasy mineralne, zasady i skoncentrowane roztwory soli.